Responsiv design

8691458-collection-of-flat-icons-mobile-cellular-phone-laptop-computer-electronic-device-responsive-web-design-infographic-elements-vector-illustration

I dagens teknologiske samfunn er Internett-sider en stor del av hverdagen. Vi bruker nå mobiltelefonen like mye til å søke på nett, som vi bruker en datamaskin. I tillegg har vi også ulike former for nettbrett, eller iPads. Som bedrift ønsker man gjerne å tilpasse nettsiden slik at den er passer til flere ulike enheter, for eksempel dataskjermer med forskjellige størrelser og en nettside som både fungerer like godt på en mobiltelefon som på en data. Det er her responsiv webdesign kommer inn.

Responsiv design handler om at man bygger opp nettsiden slik at de viktigste elementene blir synlige på alle plattformer og skjermer, mens den mindre viktige informasjonen, kun blir synlig på – for eksempel – vanlige dataskjermer. Dermed handler det om planlegging av hvordan nettsiden skal se ut, og at man lager en prioritering av hva som er viktigst å få fram. For å bygge opp siden slik at alt kommer på riktig plass, bruker man egn verktøy for webdesign som gjør dette mulig. Da vil du kunne legge hovedinnholdet i rubrikker som skal synes på desktopen og mobiltelefonen til brukeren, mens «bakgrunnsinformasjon» legges i rubrikker som ikke synes hvis man ikke bruker en laptop eller større data.

Det hele handler altså om å tilpasse informasjonen. Hvis du vil se et eksempel på en nettside som har en slik løsning, kan du klikke her. Med responsiv design har du altså muligheten til å lage brukervennlige nettsider som fungerer på alle enheter.