JavaScript

JavaScript er et datamaskinspråk, eller et skriptspråk, som benyttes for å skape dynamikk på en nettside. Språket ble utviklet allerede i 1996, og har spilt en enorm rolle på internett siden den gang. Man bruker vanligvis JavaScript sammen med andre markeringsspråk som HTML for å skape en anvendelig og dynamisk nettside.

java_223168600Det som JavaScript vanligvis brukes til er å behandle tekstelementene på nettsiden. Man bruker det til å flytte, bytte ut, fjerne eller legge inn tekst og innhold avhengig av hvor du klikker med musen, til å åpne popup-vinduer, til å animere elementer som bilder og tekst, til å gi informasjon om besøkerens lesevaner og aktiviteter på nettsiden, og lignende dynamiske bruksområder.

Sammen med HTML og CSS er JavaScript en av de tre nøkkelkunnskapene rundt internettproduksjon, og de aller fleste nettsider benytter seg av JavaScript til en viss grad. Men det er ikke bare på internett at man finner JavaScript. Det brukes også i for eksempel PDF-dokumenter, spillutvikling og skrivebordfunksjoner.

Det finnes flere nettsteder hvor du kan gå for å lære deg mer om JavaScript, og som er helt gratis. To gode eksempler er Flipboard og Coursera, som gir deg gratis kurs og artikler, og muligheten til å prøve deg frem selv innen JavaScript.