HTML 5

HyperText Markup Language, eller forkortet til HTML, er et markeringsspråk for nettsider. Språket er nyttig for å strukturere informasjonen i avsnitt, overskrifter, lister og uthevinger. HTML er spesielt utviklet for bruk av hypertekst på nettsider, som forenkler lenking mellom nettsider. HTML kan sammenlignes med et språk ved at det forklarer hvordan vi sier det vi sier – altså det forklarer hvordan innholdet skal vises.

html 5_278154062Et HTML-dokument har mange elementer og tagger, hvor man klargjør visse kommandoer. Ved å tagge informasjonen, altså legge HTML-tagger på teksten, så vil nettleseren tolke disse elementene og presentere dem slik du ønsker. Det er også nyttig med en forståelse for HTML dersom du jobber med søkemotoroptimalisering, ettersom søkemotorer oppfatter hvilke ord som er av betydning etter hvilke ord som er i overskriften, i sitater, i lenker og lignende.

HTML 5 er den aller nyeste versjonen av HTML. Målet med denne oppdaterte versjonen er at den skal gjøre det mindre nødvendig med ekstra webapplikasjoner, og at det skal være enkelt å ha levende elementer og videoavspilling uten applikasjoner som Adobe Flash og Silverlight. Den nye versjonen er også bedre tilpasset mobile enheter ettersom svært mange surfer på smarttelefonen sin i dag.