CSS

Cascading Style Sheets, eller forkortet til CSS, er et internettspråk som man bruker for å velge hvordan utseendet på filer og innhold skrevet i HTML eller XML skal se ut. Når HTML utelukkende er språkets struktur, grammatikk og semantikk, så er CSS for eksempel oppsettet, farger og font i teksten. Det er grunnsteinen i CSS at det brukes for å skille presentasjon fra innhold. Det gir mer fleksibilitet og tilgang til ulike muligheter innen webdesign.

css html_396838048Man kan sende så mange dokumenter som man ønsker til én CSS-fil, noe som gjør at man kan endre på én enkelt fil og på samme tid endre alle dokumentene som er knyttet sammen med denne. Derfor er det hurtig og enkelt å arbeide med CSS, og man kan ha én nettside med helt likt oppsett på alle undersidene. Det er kanskje den aller største styrken til CSS.

Med CSS kan man også definere hvilke medietyper som benyttes på nettsiden. Da kan man gjøre det slik at man kan ha ulik stil på ulike elementer i det samme dokumentet. Det innebærer for eksempel at med en enkel kommando, så kan man gjøre en nettside responsiv slik at den tilpasser seg til ulike skjermer.